Umění sycené uměním

Jak sdělit druhým osobní okouzlení z malířství minulých epoch, čím zpřítomnit staré mýty a báje, zaznamenat tajuplné děje a ztvárnit groteskní objekty, které obkličují jedince ve snech a vegetují v přítmí všedních dnů; proč vizualizovat pocity z prolínání a překrývání přítomného s odeznělým či blízkého s nekonečným? Jak ukládat fragmenty dneška do databáze nejistých zítřků? A komu veškeré intenzivní výtvarné úsilí a uvolněná formotvorná představivost navodí nový estetický prožitek a přispěje k pocitu životní harmonie? Podobné otázky si pravděpodobně kladl v tichu pracovního soustředění Michal Tomek, umělec osamělý ve svém úsilí o klasickou dokonalost vlastní malířské tvorby.

Autorův výtvarný projev ovlivnily vyhraněné dispozice i náročné povolání restaurátora závěsných obrazů a fresek. Jeho originální, precizně koncipované práce na papíře, pergamenu a plátně současného diváka překvapí a možná také znejistí. Nesnadno je vročí a začlení do aktuální mozaiky směrů a stylů, instalací, minikonceptů a multimediálních projektů. Vybočují z řady a nabízejí vlastní alternativu. Umělec do svých děl integroval podněty z fantaskní tvorby rudolfínského manýristy Arcimbolda, poučil se u surrealistů i kubistů a zužitkoval tradiční a osvědčené malířské technologie, které mistrně ovládá. Jeho dekorativně působivé práce obsahují příběhy i mystifikace, podněcují k úvahám a ponechávají dostatek prostoru pro divákovu fantazii; navíc vzdávají poctu malířskému umění a naznačují, že historie malby v našem století nekončí.

Dr. Eva BUŽGOVÁ


Zpět